Particulier

geWOON architecten staat voor een laagdrempelige benadering. Afspraken worden doorgaans op locatie gemaakt, zodat we de huidige woonsituatie van onze opdrachtgevers leren kennen. Vanuit de wensen, behoeften en mogelijkheden ontstaat er telkens een uniek project, waarbij de interactie tussen architect en opdrachtgever centraal staat. Hieronder vindt u een opsomming van wat geWOON architecten voor u kan betekenen.

 • Verbouw

  Bent u van plan om te verbouwen? Dan is het belangrijkste voor ons dat uw wensen werkelijkheid worden. Daarvoor hebben wij een helder stappenplan opgesteld waarin we samen met u het proces van idee tot realisatie doorlopen. Omdat iedere opdracht uniek is kan het stappenplan uitgebreid worden naar gelang uw wens, voortgang van het proces of complexiteit van het project.

  1. Idee

  De eerste kennismaking is een persoonlijk bezoek bij u thuis. Wij presenteren dan onze manier van werken en horen graag uw plannen en ideeën. Enkele dagen na dit eerste bezoek ontvangt u van ons een offerte waarop staat aangegeven welke werkzaamheden wij zullen gaan verrichten. Zowel het bezoek als de offerte zijn geheel vrijblijvend.

  2. Inventarisatie

  Vervolgens kunnen we aan de slag met het inventariseren van de bestaande situatie. Aan de hand van bestaande tekeningen, foto’s en inmeetgegevens brengen we het bestaande in kaart. Het gebouw wordt in 3D opgezet als basis voor het ontwerp.

  3. Ontwerp

  Wat volgt is de vertaalslag van de wensen naar een ontwerp. Binnen enkele weken ontvangt u het ontwerp; een ‘praatplaatje’ dat nog openstaat voor aanpassingen. Naast de gebruikelijke tekeningen ontvangt u ook een 3D-model, zodat u de ingreep virtueel kunt ervaren. Dit kan op de pc, tablet of met de Virtual Reality bril. Indien nodig wordt het ontwerp aangepast tot het volledig naar wens is. Afhankelijk van de aard van de ingreep en het bestemmingsplan zal het ontwerp wel of niet voorgelegd moeten worden aan de welstandscommissie.

  4. Uitwerking

  Wanneer het ontwerp volledig naar wens is en indien noodzakelijk is goedgekeurd door de gemeente volgt de technische uitwerking. In overleg met u bepalen we de materialen, kleuren en bouwtechnieken. Dit wordt uitgewerkt in bouwkundige tekeningen en detaillering. In deze fase wordt ook de constructie bepaald. Het complete pakket voor de omgevingsvergunning wordt indien nodig door ons digitaal bij de gemeente ingediend.

  5. Realisatie

  De realisatie van het ontwerp gebeurd in principe in eigen beheer. Natuurlijk zijn wij altijd bereid om mee te denken over zaken met betrekking tot de realisatie. Wij komen ook graag nog eens langs om het eindresultaat te bekijken. Onze ervaring is dat de interactie tussen geWOON architecten en opdrachtgever altijd zorgt voor een uniek resultaat!

 • Nieuwbouw

  Bent u van plan om een nieuw woonhuis te gaan bouwen? Dan is het belangrijkste dat uw wensen werkelijkheid worden. Daarvoor hebben wij een helder stappenplan opgesteld waarin we samen met u het proces van idee tot realisatie doorlopen. Omdat iedere opdracht uniek is kan het stappenplan uitgebreid worden naar gelang uw wens, voortgang van het proces of complexiteit van het project.

  1. Idee

  Bent u van plan om een nieuw woonhuis te gaan bouwen? Dan is het belangrijkste dat uw wensen werkelijkheid worden. Daarvoor hebben wij een helder stappenplan opgesteld waarin we samen met u het proces van idee tot realisatie doorlopen. Omdat iedere opdracht uniek is kan het stappenplan uitgebreid worden naar gelang uw wens, voortgang van het proces of complexiteit van het project.

  2. Ontwerp

  Tijdens een ‘hoe wil ik wonen’-gesprek brengen we aan de hand van onze woon- enquête uw wensen in kaart. Wat volgt is de vertaalslag van de wensen naar een ontwerp. Binnen enkele weken komen we het ontwerp, een ‘praatplaatje’ dat nog openstaat voor aanpassingen, aan u presenteren. Naast de gebruikelijke tekeningen ontvangt u ook een 3D-model, zodat u het ontwerp virtueel kunt ervaren. Dit kan op de pc, tablet of met de Virtual Reality bril. Indien nodig wordt het ontwerp aangepast tot het volledig naar wens is.

  3. Uitwerking

  Wanneer het ontwerp volledig naar wens is en door de gemeente is getoetst aan het bestemmingsplan en eventueel welstand volgt de technische uitwerking en de aanvraag voor de omgevingsvergunning. In overleg met u bepalen we de materialen, kleuren en bouwtechnieken. Dit wordt uitgewerkt in bouwkundige tekeningen en detaillering. In deze fase wordt ook de constructie bepaald. Het complete pakket voor de omgevingsvergunning wordt door ons digitaal bij de gemeente ingediend.

  4. Aannemer

  Indien gewenst kunnen wij u helpen bij het vinden van een geschikte aannemer. Op basis van het tekenenwerk en de technische omschrijving worden de prijzen door ons vergeleken en brengen wij een passend advies uit. Tevens kunnen wij u helpen bij het werken in bouwteam.

  5. Bouwen

  De bouw van het project kan nu starten. Al naar gelang de wensen en de complexiteit van het project maken wij werktekeningen en kunnen wij ingezet worden voor bouw- begeleiding en/of toezicht. Op deze manier blijft er een constante controle van het werk tot het moment van de oplevering.

  6. Wonen

  Na de oplevering kan het woonhuis betrokken worden! Misschien moet er nog geschilderd worden en een vloer gelegd, maar uw ontwerp is werkelijkheid geworden. De interactie tussen geWOON architecten en toekomstige bewoner zorgt altijd voor een uniek resultaat!

 • Bestemmingsplanwijziging

  Wilt u een seniorenwoning in uw eigen tuin bouwen of heeft u een kavel op het oog waar nog geen bouwmogelijkheid op ligt? Dan kan het zo maar zijn dat uw plannen niet aan het bestaande bestemmingsplan voldoen. Wij hebben een helder stappenplan opgesteld waarin we samen met u het proces voor een bestemmingsplanwijziging van idee tot realisatie doorlopen. Omdat iedere opdracht uniek is kan het stappenplan uitgebreid worden naar gelang uw wens, voortgang van het proces of complexiteit van het project.

  1. Idee

  De eerste kennismaking is een persoonlijk bezoek bij u thuis. Wij presenteren dan onze manier van werken en horen graag uw plannen en ideeën. Wij leggen u duidelijk uit hoe het traject zal gaan verlopen. Enkele dagen na dit eerste bezoek ontvangt u van ons een offerte waarop staat aangegeven welke werkzaamheden wij zullen gaan verrichten. Zowel het bezoek als de offerte zijn geheel vrijblijvend.

  2. Oriëntatie

  Als eerste wordt de haalbaarheid van het idee onderzocht. Daarvoor worden de mogelijkheden van het perceel in kaart gebracht en de ideeën getoetst aan het beleid en/of de visie van de gemeente. In overleg met u en de gemeente wordt de te volgen procedure bepaald op basis van doorlooptijd, kosten en eindresultaat.

  3. Principeverzoek

  Het voorstel wordt samen met een schriftelijke onderbouwing voorgelegd aan het college van Burgemeesters en Wethouders. Deze onderbouwing stellen wij op onder uw naam. Het principeverzoek wordt door het college beoordeeld en zij nemen een principebesluit. In dit besluit staat of de gemeente haar medewerking verleend en welke voorwaarden zij daaraan verbinden.

  4. Ruimtelijke onderbouwing

  Als het college een positief principebesluit heeft genomen kan de onderbouwing van het plan in gang gezet worden. Dit bestaat uit een ruimtelijke onderbouwing en de noodzakelijke onderzoeken. Tijdens deze fase zal er ook een buurtoverleg plaatsvinden en zal door geWOON architecten de anterieure overeenkomst opgevraagd worden bij de gemeente. Hierin staan alle voorwaarden en bijkomende kosten. Afhankelijk van de te volgen procedure kan de ruimtelijke onderbouwing aangevuld worden met een ontwerp of volledig uitgewerkt bouwplan.

  5. Procedure

  Na het indienen van de ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende stukken gaat de daadwerkelijke procedure lopen. De doorlooptijd en de mogelijkheden tot bezwaar maken zijn afhankelijk van de gekozen procedure. Tussentijds heeft geWOON architecten contact met de gemeente over de voortgang van het traject.

  6. Realisatie

  Als de volledige procedure doorlopen is en er zijn geen gegronde bezwaren, kan het idee gerealiseerd worden. Het bestemmingsplan is zodanig aangepast dat uw plannen verder uitgewerkt kunnen worden of er wordt een ontheffing verleend zodat uw bouwplan gebouwd kan worden. De samenwerking tussen opdrachtgever, architect en gemeente zorgt voor een helder en overzichtelijk proces waarin u als opdrachtgever volledig wordt ontzorgd.

 • Collectief particulier opdrachtgeverschap

  Het interactieve proces tussen toekomstige bewoners en geWOON architecten vormt de basis voor elk uniek project! Van initiatief tot realisatie een helder en duidelijk traject waarin u van begin tot eind één aanspreekpunt heeft en waarin uw wensen en mogelijkheden centraal staan.

  1. Initiatief

  Het initiatief wordt geboren uit de wens naar passende woonruimte van een individu, een groep of organisatie. geWOON architecten is dé architect om deze wens te verwezenlijken.

  2. Inventarisatie

  De woonwensen van het individu en het collectief worden in kaart gebracht middels een Programma van Wensen. Samen met de stedenbouwkundige voorschriften, duurzaamheidsdoelstellingen en financiële mogelijkheden worden de kaders bepaald. Er wordt een online forum opgezet waarin alle communicatie samen komt en terug te vinden is.

  3. Ontwerp

  Het ontwerp van het woongebied en de woningen wordt gebaseerd op het Programma van Wensen en beeldkwaliteitsplan. Zowel met het individu als met het collectief gaat geWOON architecten de interactie aan om voor iedereen een unieke woning binnen het stedenbouwkundige plan te ontwerpen. Keuzes voor de plattegronden, toe te passen materialen en installaties komen in deze fase aan bod en worden met de toekomstige bewoners besproken. De ontwerpen worden in 3D gemaakt. Zowel de eigen woningen als het totale plan zijn virtueel te bekijken op telefoon, tablet of pc.

  4. Uitwerking

  Wanneer het ontwerp is goedgekeurd wordt het plan verder technisch en constructief uitgewerkt. Ook wordt de energiezuinigheid van de woningen berekend. Daarna kan de omgevingsvergunning ingediend worden. Nadat de definitieve keuzes voor afwerking en elektra zijn vastgelegd worden de werktekeningen gemaakt.

  5. Bouwen

  De bouw van de woningen kan nu starten. Tijdens deze fase zal geWOON architecten de esthetische en bouwkundige uitgangspunten bewaken.

  6. Wonen

  Na de oplevering kan de nieuwbouwwoning betrokken worden! Misschien moet er nog geschilderd worden en een vloer gelegd, maar het individuele ontwerp is werkelijkheid geworden. De samenwerking tussen architect en toekomstige bewoner zorgt altijd voor een uniek resultaat!

Scroll naar boven