Zakelijk

De professionals van geWOON architecten hebben ervaring met een breed scala aan projecten. De opdrachten waar wij aan werken verschillen van kleine woningbouwprojecten tot appartementencomplexen en van winkeluitbreidingen tot kantoorpanden. De diensten worden aangeboden in alle stadia van het bouwproces; van haalbaarheid tot en met oplevering.

 • Stedenbouwkundige plannen

  Een wijk ontstaat door het samenspel tussen openbare ruimte en bebouwing. De diversiteit (of juist niet) van de bebouwing zorgt voor de sociale samenhang in de wijk. Woningtypologieën en verdichting bepalen de haalbaarheid en opbrengsten van een locatie. Het onderzoeken naar de meest efficiënte invulling is het uiteindelijke doel van het een stedenbouwkundig plan. Daarvoor is de verankering in de bestaande omgeving essentieel. Met verrassende en heldere verkavelingen zorgt geWOON architecten er voor dat locaties gaan leven en hun echte waarde tonen. In 2D en in 3D worden zowel de potentie en inpassing in de omgeving presentabel gemaakt.

  Ontwerp

  geWOON architecten gaat uit van de wensen en identiteit van de opdrachtgever. Een grondige inventarisatie staat altijd aan de basis van een ontwerp. Door interactie met die opdrachtgever ontstaat er een dynamisch proces met altijd een uniek eindresultaat. Elke project verdient een eigen gezicht. Een gebouw of combinatie van gebouwen mag laten zien dat het er is en een eigen identiteit krijgen. Dit neemt niet weg dat een plan altijd verankerd moet zijn in de bestaande omgeving. Een uitgebalanceerde keuze voor massa, vorm en materialisering is hiervoor vereist. De essentie van een goed ontwerp is echter de organisatie van de ruimtes en functies; het streven naar het perfect passende gebouw.

  Herbestemming

  Een bestaand pand dat niet meer de functie herbergt waar het voor gebouwd is kan gesloopt worden, maar ook een nieuwe bestemming krijgen. Naar gelang de situatie is het mogelijk om met kleine of grote ingrepen een bestaand gebouw te transformeren. Naast de historische en culturele waarde speelt ook de economische waarde mee in de beslissing om een bestaand bouwwerk nieuw leven in te blazen. Zo kan een tandartsenpraktijk getransformeerd worden naar appartementen of een leegstaand kantoorpand een nieuw leven krijgen als fitnesscentrum. geWOON architecten onderzoekt de (on)mogelijkheden en werkt dit uit in een haalbaarheidsstudie. Indien de herbestemming haalbaar is kan het plan uitgewerkt worden, waarbij rekening gehouden wordt met de eisen die aan de nieuwe functie gesteld worden en de duurzaamheid van het gebouw voor de toekomst.

  Verkooptekeningen

  De presentatie van een plan is van wezenlijk belang voor de verkoopbaarheid. Hoe beter de koper zich in een ontwerp kan inleven, hoe sneller hij of zij aan het ontwerp verkocht is. geWOON architecten kan het complete pakket aan verkooptekeningen verzorgen; van gemeubileerde kleurenplattegronden tot fotorealistische exterieur- en interieurimpressies. Als onderdeel van de verkooptekeningen kunnen ook contracttekeningen en een technische omschrijving worden vervaardigd. Maar het is ook mogelijk om een compleet 3D model te delen, waarmee toekomstige bewoners op hun eigen telefoon virtueel door hun nieuwe thuis kunnen lopen. De kopersbeleving wordt hiermee compleet!

  Bouwkundige uitwerking

  In opdracht van verschillende aannemersbedrijven verricht geWOON architecten de bouwkundige uitwerking van diverse soorten projecten. Van ‘standaard’ woningbouw tot complexe herontwikkelingen; telkens wordt gezorgd dat de ontwerpen op een verantwoorde manier worden omgezet naar bouwkundige stukken. Deze stukken kunnen uiteenlopen van omgevingsvergunningstekeningen tot uitvoeringstekeningen. Dat geWOON architecten een echt architectenbureau is en niet enkel een tekenbureau, betekent dat de architectonische uitgangspunten voor het ontwerp met respect behandeld en vertaald worden.

  BIM

  geWOON architecten werkt altijd vanuit een 3D model. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tekensoftware zoals Archicad. Door gebruik te maken van de BIM-werkmethoden kunnen de plannen opgewerkt worden tot IFC-bestanden. Hierbij worden alle bouwdelen voorzien van de afgesproken data, kenmerken en classificaties waardoor het mogelijk is informatie met andere partijen te delen en samen te voegen tot een totaal BIM-model. Deze 3D informatie modellen kunnen zowel tijdens werkvoorbereiding, uitvoering en na oplevering gebruikt worden om de per fase benodigde informatie te controleren en beheersen.

  Bouwbegeleiding/ directievoering

  Het realiseren van bouwwerken is een complex proces waarbij veel partijen betrokken zijn. geWOON architecten kan dit proces begeleiden in de vorm van bouwbegeleiding of directievoering. De belangen van de opdrachtgever worden behartigd en tijdens bouwvergaderingen worden onder andere de planning, kosten en kwaliteit bewaakt. De verslaglegging zorgt voor een goed overzicht van de stand van zaken en de afspraken die gemaakt zijn. Gedurende de gehele bouw wordt er door geWOON architecten ondersteuning geboden en zijn zij het aanspreekpunt. De oplevering vormt de afronding van het project.

  Toezicht

  Een mooi ontwerp en een tot in detail uitgewerkt plan kan niet zonder een goede uitvoering. Daarom heeft geWOON architecten naast architecten en bouwkundig modelleurs ook toezichthouders in dienst. Deze toezichthouders verrichten niet alleen toezicht voor eigen projecten, maar kunnen ook de kwaliteit van projecten van derden bewaken. Een goede en heldere communicatie tussen partijen is daarbij van wezenlijk belang. Daarom worden alle algemene en specifieke controles digitaal vastgelegd en gecommuniceerd. Zo wordt ook voor de opdrachtgever het toezicht op de uitvoering inzichtelijk en makkelijk te controleren. Afhankelijk van de projectgrootte kan het toezicht variëren van enkele uren per week voor een klein project tot een aantal dagen voor grotere projecten.

Scroll naar boven